HƯỚNG DẪN NẠP THẺ

Cách 1: Nạp thẻ

Bước 1: Huynh tỷ vào trang https://scoin.vn/nap-game, đăng nhập vào tài khoản


Bước 2: Chọn game Võ Hồn Chiến

Bước 3: Chọn nhận vật và server muốn nạp

Bước 4: Chọn phương thức nạp là Thẻ cào

Bước 5: Chọn loại thẻ

Bước 6: Điền seri và mã thẻ rồi ấn nạp


Cách 2: Nạp qua SMS

Bước 1: Huynh tỷ vào trang https://scoin.vn/nap-game, đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Chọn game Võ Hồn Chiến

Bước 3: Chọn nhận vật và server muốn nạp

Bước 4: Chọn phương thức nạp là Tin nhắn (Lưu ý: hiện tại bên muội chỉ có thể nạp SMS qua mạng Vietel)

Bước 5: Ấn vào nạp nhanh hoặc copy cú pháp để gửi tin nhắn

Cách 3: Nạp qua Google play

Bước 1: Ấn nút Nạp trong game


Bước 2: Chọn mức giá muốn nạp (Có hai mức giá là 22k và 44k)Bước 3: Tiến hành thanh toán