HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN SCOIN

Khi mở game, bạn sẽ thấy hiển thị giao diện đăng nhập.

B1: Nếu đã có tài khoản Scoin thì bạn có thể tiến hành đăng nhập vào game, nếu chưa có tài khoản thì hãy chọn vào mục Đăng Ký.

 

B2: Khi chọn mục Đăng Ký bạn cần phải nhập vào Tên đăng nhập, Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu và chọn vào ô Tôi đã đọc và đồng ý điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật.

 
 

Lưu ý:
- Tên tài khoản viết thường, không dấu, ghi liền
- Không sử dụng ký tự đặc biệt, chấm phẩy hoặc @...
 
B3: Sau đó chọn vào nút Đăng Ký để tạo tài khoản. Sau khi đăng ký tài khoản thành công bạn có thể đăng nhập vào game và các game khác do VTC Moblie phát hành

Cách 2: Tạo tài khoản scoin trên web:
B1: Đầu tiên bạn truy cập vào đường dẫn https://scoin.vn, sau đó bạn chọn vào link Đăng ký.


 
B2: Bạn có thể chọn 3 cách đăng ký: Đăng ký bằng tên tài khoản, Đăng ký bằng số điện thoại, Đăng ký bằng email. Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách để đăng ký tài khoản sau đó chọn nút Xác nhận.


 
- Ở đây mình chọn đăng ký bằng Tên tài khoản thì phải nhập vào Tên tài khoản, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu, Tên hiển thị và chọn vào ô Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng Scoin ID. Sau đó bạn chọn nút Đăng ký để đăng ký tài khoản.


 
- Đối với đăng ký bằng Số điện thoại và email cũng làm tương tự.

B3: Sau khi đăng ký thành công bạn có thể đăng nhập vào các game do VTC Mobile phát hành.
***Lưu ý: khi đăng ký tài khoản xong, các bạn phải ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CÁ NHÂN LẪN BẢO MẬT để an toàn tài khoản cũng như có thể chơi game được nhé.

Chúc bạn chơi game vui vẻ